SEAS 30

SEAS 30 12″ ellement. En tidlig utgave fra midt på 60 tallet ca. Har stort sett samme teknike data som 30 WG  bortsett fra frekvensområdet som er på 35 – 9000 Hz og Wattstyrken på 15 W.

SEAS 30 WG

SEAS 30 WG  12″ bassellement produsert i 1972. Frekvensområde 50 – 7000 Hz. Bassresonans 55 -65 Hz.  max 35 W DIN. Luftspalteinduksjon 11000 GAUSS DIN 45570. Svingspole 39 mm. Vekt 2,4 Kg.  Luftspalte energi 570 10`4 erg – kWs.

ErgoTone

ErgoToneTrilogy var en høyttaler som var basert på trekanter og var beregnet på hjørneplassering. Så mye som mulig skulle ha utspring i en trekant. Bare synd at høyttaler er runde eller firkantet for her skulle alt vært trekantet. Her skulle det selvsagt inn et 18″ element med div mellomtone og horn. Bassportene på hver side var skåret ut i trekanter i hele kabinettets høyde.

Bassportene var bygget som en “korridor” på hver side av høyttalerene.

Under transport og lagring ble kabinettene satt med bafflene mot hverandre og låst sammen med butterfly beslag. Da var elementene godt beskyttet og to kabinetter utgjorde en firkant eller kube som var lett og stable og lagre. Den hadde en utrolig god dynamisk lyd og gjengav vokal på en behagelig måte som jeg ikke har hørt siden

Turbo sub

                                                               Sub kasse med Sonic 21″ bassellement. Bygget efter Zomax konstruksjon. Disse har jeg ikke fått testet skikkelig eller justert, men den har en god kombinasjon av lyd og trykk. Mild og varm og tar de laveste frekvenser med behag samtidig som den kan være på hugget og skyve skikkelig. Det går så det rister.

Monitor

Monitor som også er beregnet som toppkasse i et PA system. Bestykket med 15″ bass og melomtonehorn og bullet diskant. Ideen bak dette var å rasjonalisere utstyrssortementet. Du hadde bare få typer og de skulle kunne passe inn i flere roller. Tankegangen var god, men det var ingen revelusjon.Men det var TRØKK.

                                                                  Philips Power Monitor 100 . Customisert, forlenget front i dybden og montert inn nye ellementer og større port i bakkant. Låter bra, men litt puslete.

Sub Woofer

Min interesse for høyttalere har fulgt meg gjenom livet og har resultert i en mengde forskjellige konstruksjoner og situasjoner. En gang eksploderte hele dr…. da jeg skulle støpe diskanthorn med flytende aleminium, støpeformen av gips var ikke helt tørr.Livsfarlig. Etter legebehandling og smertestillende lindringer kunne jeg fortsette arbeidet, men jeg støpte aldri mere med aleminium.

På midten av 80 tallet ble det populært med sub bass og mange kjøpte sub kasser til stereoanleggene sine. Jeg forsket på fysisk og elektronisk splitting/deling av lyd ved hjelp av pyramider og linser o.l. Sub bass stod i høysete både som hi fi og SR

Teorien for sub kassen her er at pyramiden under porten skulle spre / fordele lyden på en litt annen måte. Likeledes skulle de fire mellemtonene som vendte opp mot den øvre pyramiden reflektere lyd til hver sin kant. Ved å bruke dobbeltspole på bassellement og adskilte domer og melemtone kunne en bruke et kabinett og likevel få stereo. Ikke alle ideer er like gode men det er utrolig gøy. Domene var her plasert i øvre plate

Høytalere var en viktig brikke når man skulle bygge sitt eget stereo anlegg, gitarforsterker eller sanganlegg. På slutten av 60 tallet i tidlig ungdomstid var det viktigste av alt at jo flere liter kabinettet hadde jo bedre var det. Innmaten var ikke så viktig bare det var stort.

På skolen var det sammenligning og utveksling av erfaringer i friminuttene. Reiseradioer  av typen Kurer fra Radionette og Tandbergs TP4 var yndet til ombygging til gitarforsterkere og lignende med varierende resultater. Det kunne bli varmt rundt ørene da våre foreldre kom over de reiseradioer vi hadde bygget om. De var ikke akkurat billige på den tiden. Det var en del radiolik i min omgangskrets på den tiden.