Josti Electronic

                                    Josti Electronic hadde sitt utspring fra Josty Eledtronic. Eierene skilt lag efter uenighet seg imellom. Den ene part forandret navnet fra Josty til Josti og den andre part opprettet Josty Kit. En del av settene var veldig identiske, men de utviklet ulike sett med tiden. Det var ELTEK som lå i Helgesensgt. som forhandlet disse settene.

AT 60

at 60

at 601at 602                                                               AT 60 er en 1 kanals lysorgel som var meget lett å bygge. Ved å bruke et 3 veis delefilter fra et høytalersett kunne en bygge ut et 3 kanals lysorgel. Et populært sett.