Josti Electronic

                                    Josti Electronic hadde sitt utspring fra Josty Eledtronic. Eierene skilt lag efter uenighet seg imellom. Den ene part forandret navnet fra Josty til Josti og den andre part opprettet Josty Kit. En del av settene var veldig identiske, men de utviklet ulike sett med tiden. Det var ELTEK som lå i Helgesensgt. som forhandlet disse settene.

1 thought on “Josti Electronic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.