UNIKIT

                                                             Norsk produserte byggesett fra Oslo Hobbysenter. Disse settene hadde benevnelser som startet på UK og et nummer. De samme benevnelsene hadde også Amtron, men disse hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Unikit hadde mange sett fra fm convertere til lysorgeler. Unikit ga ut egen katalog på lik linje som Josty Kit.

1 thought on “UNIKIT

  1. Finnes det tilgjengelig dokumentasjon på Unikit?
    Det har dukket opp noen gamle printkort som kunne vært morsomt å loddet komponenter på, men jeg ingen tegning eller komponentliste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.