Min forkjærlighet til PA / SR gjorde at det ble en del prosjekter med større ellementer. Et prosjekt var Trilogy . Alt var basert på trekanter. Utspringet var et hjørneplassert kabinett. Her skulle det selvsagt inn et 18″ ellement med div. mellemtone og horn.

Andre konstruksjoner var sub kasser med doble 15″ eller 18″. Foldet basshorn med og uten barndoors var også i vinden. Konstruksjoner i retning av Klipch var også av innteresse så brosjyrer og annet lesbart materiell ble saumfart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.