Josty Kit


Josty kit var et dansk firma (Sortedams Dossering i København) som hadde sitt utspring fra Josty Electronic der eierne skilte lag efter uoverensstemmelser. Produserte elektroniske byggesett fra ca 60 tallet til og med 80 tallet.Jan Soelberg var en sentral skikkelse her. Jan Soelberg var mest kjent som forfatteren av boken Anvendt Elektronikk som kom ut på Josty Kit forlag.Disse byggesettene ble forhandlet av Oslo Hobbysenter. Byggesettene var basert på enkle konstruksjoner som kunne bygges hjemme ved kjøkkenbordet. Mange har sikkert gode og morsomme opplevelser med disse settene.Jeg selv hadde en skrivepult med svimerker etter både loddebolt og div. elektriske feilkoblinger.Sikringene gikk hyppig i denne tiden, til mine foreldres fortvilelse.

Settene var delt opp i forskjellige grupper med sine kjennetegn. AF var forsterkere, audio,forforsterkere og AT var lysorgler og vekselstrøms generator o.s.v. HF var betegnelsen på convertere, fm sendere/mottagere, antenneforsterkere og stereodekodere. NT var strømforsyninger, eleminatorer og spenningskonvertere. MI var multivibrator VU meter og digitale ur o.s.v. På slutten av 70 tallet kom en ny generasjon sett kalt JK serien. En av de mest populære settene var nok HF 65 , en billig og liten fm sender. På denne tiden var det bare en radiokanal og det var NRK. De som bodde litt gunstig til kunne få inn P3 sveriges radio.Radiotilbudene var ikke de helt store og da var det gøy med fm sender som på den tiden var ulovlig å bruke.