UNIKIT

                                                             Norsk produserte byggesett fra Oslo Hobbysenter. Disse settene hadde benevnelser som startet på UK og et nummer. De samme benevnelsene hadde også Amtron, men disse hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Unikit hadde mange sett fra fm convertere til lysorgeler. Unikit ga ut egen katalog på lik linje som Josty Kit.