Josty Kit


Josty kit var et dansk firma (Sortedams Dossering i København) som hadde sitt utspring fra Josty Electronic der eierne skilte lag efter uoverensstemmelser. Produserte elektroniske byggesett fra ca 60 tallet til og med 80 tallet.Jan Soelberg var en sentral skikkelse her. Jan Soelberg var mest kjent som forfatteren av boken Anvendt Elektronikk som kom ut på Josty Kit forlag.Disse byggesettene ble forhandlet av Oslo Hobbysenter. Byggesettene var basert på enkle konstruksjoner som kunne bygges hjemme ved kjøkkenbordet. Mange har sikkert gode og morsomme opplevelser med disse settene.Jeg selv hadde en skrivepult med svimerker etter både loddebolt og div. elektriske feilkoblinger.Sikringene gikk hyppig i denne tiden, til mine foreldres fortvilelse.

Settene var delt opp i forskjellige grupper med sine kjennetegn. AF var forsterkere, audio,forforsterkere og AT var lysorgler og vekselstrøms generator o.s.v. HF var betegnelsen på convertere, fm sendere/mottagere, antenneforsterkere og stereodekodere. NT var strømforsyninger, eleminatorer og spenningskonvertere. MI var multivibrator VU meter og digitale ur o.s.v. På slutten av 70 tallet kom en ny generasjon sett kalt JK serien. En av de mest populære settene var nok HF 65 , en billig og liten fm sender. På denne tiden var det bare en radiokanal og det var NRK. De som bodde litt gunstig til kunne få inn P3 sveriges radio.Radiotilbudene var ikke de helt store og da var det gøy med fm sender som på den tiden var ulovlig å bruke.


3 thoughts on “Josty Kit

 1. Hello! I am looking for blueprint of a bass speaker, published in Josty Kit around 1981 or a bit later. Can someone look please? The speaker has driver in top base and two boards inside.

 2. Nice website reminding me of the many Josty kits I put together in my teenage years. Later I started doing my own circuits and at some point I worked as freelance engineer for Jan Soelberg’s company Circuit Design doing some designs and software. I often talked with him on the phone. He was a great inspiration to me and always appeared passionate when I talked with him. He provided me several free models of his latest PCs, monitors and I still remember my big surprise when he shipped me an MT32 Roland Synthesizer with a MIDI interface that turned my DOS PC into a high quality music machine. I was in college and doing development work for him in my free time when one day I read in a Danish newspaper that he had died in a helicopter accident. Actually I talked to him just the day before on the phone and it was a big shock to me that this guy, who in some way defined my career, sadly passed away too early. Lots of Scandinavians probably grew their interest and understanding in electronics thanks to Jan Soelberg. After graduation I got a job at Bang & Olufsen developing products in their R&D department for 13 years and has since worked for Philips, Mitsubishi, Panasonic and others.

  • Hello Peter,

   Its very nice to hear your story regarding elctronics and your story hits close to home.

   I am very busy with life at the moment so I dont have much spare time at the moment for my hobbies, but I have some PCB from Circuit Design and I will be adding more content about that at a later time, possibly now that autumn is comming.

   Regards
   Espen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.