2 thoughts on “MI 80 TONEGENERATOR

  1. Hej,

    finns det ingen komponentförteckning till denna byggsats. Jag skulle behöva veta komponentvärdena då jag har en sådan här byggsats men det finns ingen byggbeskrivning med och vissa komponenter saknas tyvärr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.